1. Mục đích

Nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, nâng cao chất lượng dịch vụ Hệ thống Cẩm Thạch Thiên Nhiên JNC JADE.

2. Điều kiện đổi, trả hàng:

Hiện tại chúng tôi không áp dụng chính sách trả sản phẩm.

2.1. Thời gian áp dụng (Tính từ thời điểm bàn giao hàng)

2.2. Điều kiện về sản phẩm:
Đổi sản phẩm cũ mất giá trị 15% ( không giới hạn thời gian) đổi qua sản phẩm giá bằng hoặc cao hơn.

2.3. Điều kiện đổi hàng
Sản phẩm đổi phải còn nguyên vẹn, không nứt vỡ.

3. Hướng dẫn thủ tục đổi, trả hàng

Khách hàng liên hệ trực tiếp với Hệ thống Cẩm Thạch Thiên Nhiên JNC JADE để nhân viên kiểm tra và tư vấn đổi sản phẩm.